Miejsce

POLSKA

Wielkopolska

Transport  Autokar
Termin   do uzgodnienia
Cena

od 130 zł/os

Print Friendly, PDF & Email

Trasa:   KRUSZWICA – POZNAŃ – PUSZCZYKOWO

PROPONOWANY PROGRAM

Wyjazd z miejsca wyznaczonego przez grupę w godzinach porannych,: przejazd do Bałtowa

Poznajemy legendê o królu Popielu, krótki rejs po jeziorze Gop³o. Przejazd do Poznania – zwiedzamy
stolicê Wielkopolski. Jedziemy do Puszczykowa, gdzie w Muzeum s³ynnego podró¿nika i pisarza
Arkadego Fiedlera znajduj¹ siê oryginalne eksponaty z Ameryki Pn. i Po³udniowej, Afryki i Azji –
przywiezione z licznych podró¿y

Powrót do miejsca wyznaczonego przez grupę.

WYŻYWIENIE

Grupa może dodatkowo zamówić obiad – jedno lub 2 daniowy

TRANSPORT

Autokar turystyczny w zależności od liczby uuczestników. Wycieczka może być realizowana już od 10 uczestników

UBEZPIECZENIE

Grupa jest ubezpieczona w Towarzystwie uUbezpieczeniowym SIGNAL IDUNA

NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków

ŚWIADCZENIA

W cenie imprezy są zawarte koszty: transport, ubezpieczenie, opieka pilota, lokalni przewodnicy

Cena nie zawiera :wstępów do zwiedzanych obiektów

Rezerwuj ofertę

13 + 6 =